Uzaktan Vekalet Nedir? Uzaktan Vekalet Verme Rehberi

Uzaktan vekalet, bir kişinin gerçek yada tüzel kişiye kendi adına hareket etme yetkisi veren ve bununla beraber noter tarafınca da hazırlanmış olan resmi ve yazılı belgeye denilmektedir. Vekil seçilmiş olan şahıs, kendisine vekalet izni veren kişinin adına yasal imza yetkisine haiz olmaktadır.

Vekaletname ise vekilin vekalet verenin işini görmek ya da işlemini yapmayı üstlenmiş olduğu sözleşme olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda da vekaletname genel yada sınırı olan yetkili olacak şekilde verilebilmektedir. Vekaletname vermek için ilk koşul vekalet verilen kişinin 18 yaşından büyük olması ve akli dengesinin de yerinde olmasıdır. Vekalet verecek şahıs bu kapsamda vekalet almış olan kişiye kendi işlerini yaptırabilmektedir.

İçindekiler1 Uzaktan Vekalet {Nasıl} Verilir?2 E-Devlet Üstünden Vekalet {Nasıl} Verilir?3 Notere Gitmeden Vekalet Verilir mi?4 Noterde Vekaletname Tutarı Ne Kadar?5 Vekalet Aslı Olmadan İşlem Yapılır mı?6 Online Vekalet Verilir mi?
Uzaktan Vekalet {Nasıl} Verilir?

Uzaktan vekalet verme için şu adımlar takip edilmelidir;

Adım 1: İlk olarak uzaktan vekalet verme işlemleri için de notere gitme zorunluluğu bulunduğunun bilinmesi gerekir. Sadece her durumda vekaleti verecek olan kişinin notere gitme zorunluluğu bulunmaz. Avukat vasıtasıyla uzaktan vekalet verme işlemi yapılabilir.Adım 2: Bunun için kişinin avukata görevlendirme yapması ve avukatın da resmi olarak vekalet verecek olan kişinin lüzumlu olan detayları ile notere müracaat yapması gerekir.Adım 3: Vekalet vermek için 2 tane vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı örneği gerekmektedir. Bunun yanında vekil olacak kişinin kimlik detayları, adres ve yazışma detayları de gereklidir.Adım 4: Bu belgeler kapsamında avukat notere müracaat yapar ve şahıs uzaktan, notere gitmeden de vekalet verme işlemlerini tamamlamış olur.

E-Devlet Üstünden Vekalet {Nasıl} Verilir?

E-devlet üstünden vekalet vermek hemen hemen mümkün değildir. Sadece e-devlet üstünden verilen vekaletin sorgulanması mümkündür. Bilhassa evvelinde verilen ve şimdi hatırlanmayan bir vekalet sonrasında ciddi hukuki sorunlara yol açabilir. E-devlet üstünden vekalet sorgulama için yapılacak işlemler şu şekildedir;

E-devlet’e kimlik numarası ve kullanıcı şifresi ile giriş yapınız. Kullanıcı şifreniz yoksa en yakın PTT’den gizyazı alabilirsiniz.Peşinden Türkiye Noterler Birliği sayfasına gelin yada arama kutusuna “Vekalet” yazın.Çıkan sonuçlardan “Vermiş olduğunuz vekaletnameler” kısmına girerek verilmiş olan vekaletnameleri görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet vekalet sorgulama işlemi için buraya tıklayınız.

Notere Gitmeden Vekalet Verilir mi?

Notere gitmeden vekalet vermek mümkündür. Sadece her durumda kişinin adına göreve getirilmiş olan avukatın vekalet başvurusu yapması gerekir. Bunun haricinde doğrusu notere gitmeden vekalet verme olanaklı değildir. Vekalet verecek olan kişinin kendisi yada göreve getirilmiş aracılığı ile vekalet verilmektedir. Sadece bazı durumlarda avukat aracılığı olmadan da vekalet verme durumu mümkün olabilir. Bu haller kapsamında lüzumlu olan şartlar;

Ağır rahatsızlığın olması,Engelli yada felci durumda olunması, yatalak olunması,Hastanede ağır bir hastalık durumundan dolayı yatış yapılması,Cezaevinde tutuklu bulunulması hallerinde noter çalışanı belirtilen adrese gelmiş olarak vekalet işlemlerini yapabilmektedir.

Noterde Vekaletname Tutarı Ne Kadar?

Noterde vekaletname tutarı senelik bazda değişmektedir. 2021 yılı itibariyle vekalet vermek için 192 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. Söz mevzusu ücret vekaletname verilirken noterde peşin olarak ödenir. Ücret ödemeden vekil verme işlemi tamamlanmaz.

Vekalet Aslı Olmadan İşlem Yapılır mı?

Vekalet aslı olmadan işlem yapılmamaktadır. Bu kapsamda vekaletnamenin kesinlikle aslı talep edilmektedir, fotokopi, fotoğraf ve benzeri nüshalar ile işlem yapılmamaktadır. Aslından kuşku edilen örnekler için ise vekaleti yapmış olan noterden teyit alınmaktadır. Belgenin doğruluğu için vekaletnamenin geçmişine, yevmiye numarasına, mührüne bakılmaktadır.

Online Vekalet Verilir mi?

Online vekalet vermek hemen hemen mümkün değildir. Vekalet vermek isteyenlerin kendilerinin yada avukatlarının notere giderek müracaat yapması gerekir. Online olarak halihazırda e-devlet üstünden yalnız vekalet sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. Aynı şekilde vekalet iptali için de gene notere müracaat gerekmektedir.

İlginizi çekebilir:
İadeli Taahhütlü Posta Nedir? PTT Rehberi
Nüfus Kimlik Cüzdanı Nedir? Nereden Alınır?

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.