Rüyada zelzele görmek ne anlama geliyor? 

Rüyada zelzele görmek ne anlama geliyor sorusu gündemde. Depremler, insanoğlu için en ürkütücü naturel afetlerden biridir. Rüyada zelzele bulunduğunun görülmesi; bir sorun yaşanacağına işaret eder. Kimi süre rüyada görülen depremin sertliği doğrultusunda hastalık ve kıtlık olarak tabir edilir. Rüyada dahi zelzele görülmesi oldukça ürkütücü olabilmektedir. Rüyada zelzele görülmesi değişik şekillerde olabilir. Depremin rüyada görülme türüne nazaran yorumu da farklılık gösterir. Peki, rüyada zelzele görmek ne anlama geliyor? İşte, rüyada zelzele görmek ne anlama geliyor sorusunun detaylı yanıtı… Rüyada zelzele görmek ne anlama geliyor?  Rüyada zelzele bulunduğunun görülmesi, âlimler içinde çıkacak olan görüş ayrılığına, çıkacak olan fitneye ve bazı olayların yaşanacağına işaret eder. Kimi rüya tabircileri depremi hayırlı bir rüyaya olarak yorumlarlar. Rüyada zelzele olmasını beklemek yada zelzele meydana gelmesi o bölgedeki iş hayatına ve geçimde meydana gelecek olan canlılığa işaret eder. Ek olarak rüya sahibinin yaşamını iyi bir halde devam ettireceğine ve iyi atılımlar gerçekleştireceğine, rüya sahibinin para kazanacağına yorumlamışlardır.  Rüyada Zelzele Görmek Neye İşarettir? Rüyada zelzele görmek pek oldukca şeye işaret etmektedir. Rüyada zelzele görmek rüya sahibinin iş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacağına işaret eder. Ek olarak çeşitli devletlerarasında cenk çıkmasına da işaret eder. Rüyada zelzele görmek üzüntüye, kedere, zarara, ziyana ve işlerin iflâsına işarettir. Rüyada zelzele görmek bununla birlikte korku ve şiddete de işarettir…   Rüyada Zelzele Bulunduğunu Görmek  Bu rüyanın tabiri bakımından zelzele, zelzele, yer sarsıntısı ve sallanmak aynı manayı taşır. Rüyada dünyanın her yerinde büyük bir zelzele bulunduğunun görülmesi, ülkeler içinde çıkacak olan harbe yorumlanır. Kimi zamanda rüyada zelzele anının yaşanması, rüya sahibinin iş hayatında sıkıntılar yaşayacağı manasına gelir.  Bir kişinin rüyasında zelzele görmesi bir şehirden bir başka şehre göç edeceğine dalalet eder. İbn-i Sîrîn Hazretlerinin tabirine nazaran rüyada zelzele bulunduğunu ve evin sallandığını görmek; depremin şiddetine ağlı olarak bölge halkına söz sahibi birisi tarafınca sorun ve bela geleceğine işarettir. Kimi zamanda zelzele, üzüntü, zarar ve işlerin iflasına delalettir. Rüyada zelzele bulunduğunu görmek korku ve şiddete de işarettir. Rüyada Depremi Yaşamak   Rüyada depremi yaşadığını görmek, rüya sahibinin bir yerden bir başka yere göç edeceğine işaret eder. Rüyada bir dağın sarsıldığını ya da yerinden kopmasının arkasından yeniden yerine geldiğinin görülmesi, korku ve şiddete işaret eder. Bunun sebebi depremin büyük afet olmasından doğar. Görülen rüyada yerin sarsılması, iş ve geçimde ortaya çıkacak olan canlılığa ve berekete yorumlanır. Kimi zaman de rüyada zelzele görülmesi, feryat etmeye, karmaşık laflara, can sıkan haberlere ve sırların aşikâr olmasına işaret eder. Rüyada bir mahalde zelzele bulunduğunun görülmesi ve orada bazı insanların yere batması ve bu insanlardan bir kısmının da kurtulduğunun görülmesi, devlet başkanının o bölgeye geleceğine ve oradaki halka zulüm ile işlem edeceğine yorumlanır. Kimi zaman de bu rüya, oldukca şiddetli bir hastalığa dalalet eder. Rüyada bir bağ ve bahçe, içinde zelzele bulunduğunu görmek, o bahçede ürünün oldukca fazla olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna dalalet eder. Rüyada kıtlığın yargı sürdüğü bir bölgede zelzele bulunduğunu görmek, o bölgenin mahsulünde gerçekleşecek olan gelişme ve berekete işaret eder. Rüyada Mayıs ayının gündüz ve gecesinde sarsıntı bulunduğunu görmek, halk içinde çıkacak olan kavgaya ve sürekli olarak meydana gelecek fitnelere yorumlanır. Haziran ayında rüyada görülen zelzele, şerli ve fena insanların mahvoluşuna işarettir. Temmuz ayı içinde zelzele bulunduğunu görmek, şanlı ve yüce bir kinin ölümüne işaret eder. Ağustos ayında rüyada zelzele bulunduğunu görmek, o yere yönelecek olan bir düşmana dalalettir.  Rüyada Depremden Kaçıp Kurtulmak Rüyada depremden kaçıp kurtulmak, rüyayı gören kişinin gerçekleşmesini organize ettiği her şeyin başarı göstermiş olması için tüm çabasını işlere yönelteceğine dalalet eder. Bu çabanın sonunda ise rüya sahibinin bir fazlaca fazla zorlanıp, yorulacağı anlamını taşır. Rüyada depremden kaçıp kurtulmak rüya sahibinin işleri pahasına çıkmış olduğu bu sıkıntılı mücadelece kendini ispatlamak için son aşama kesin ve ısrar eden olacağına yorumlanır. Rüyada depremden kaçıp kurtulduğunu gören rüya sahibinin kalabalık içinde kalacağına işaret eder. Toplumsal bir hadisenin içinde kalacağına yorumlanır. Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmanın manası, rüya sahibinin yaşamını etkileyecek düzeyde iyi bir haber alacağına yorumlanır. Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak kişiyi ilk duyduğunda sıkıntılı bir durum yaşatacak, düşüncelere sokacak ve tesiri geçtikçe alışacağı bir habere ve sonrasında da hayatında mühim seviyede büyük değişimler yaratacağına işaret eder. Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak iş yaşamında yükselişe geçilen dönemlerde çıkmaz durumlarla karşı karşıya kalınacağına, netice olarak da rüya sahibinin işlerinin yarım kalacağına işaret eder. Genel olarak rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak rüya sahibinin gelecekte yaşamını etkileyecek bir haber alması anlamına gelir. Bunun neticesinde rüya sahibinin olağan dışı gelişmeler yaşayacağı bir sürecin içine gireceğine ve bu süreçte zorluklarla karşı karşıya kalacağına yorumlanır. Rüyada Zelzele Olacağını Duymak  Rüyada zelzele olacağını duymak, rüyayı gören kişinin hissettiklerinin gerçekleşmemesi için yakarış edeceğine, rüya sahibinin duygularının kendisini tutsak almasına, kendisinde olan bir eksikliğe ve rüya sahibinin huzurunun kaçmasına, bunun sonucu olarak da rüyayı gören kişinin heveslerinden vazgeçmesi gerektiği anlamını taşır. Yeni süre rüya yorumcularına nazaran ise; çaba göstererek beklemiş olduğu maharete, güçlüklere göğüs germek suretiyle elde etmiş olduğu toplu nakde işaret eder. Ek olarak rüya sahibinin yaşamış olduğu zorlukların sonrasında özlemini duyduğu büyük güce ve karşısına çıkan zorluklarla savaşım vererek kavuştuğu onura işaret eder. Rüyada zelzele olacağını duymak, rüya sahibinin sıkıntıya düşeceği gelişmelerin meydana geleceğinin işaretidir. Sadece ailesinden alacağı destekle beraber arzu etmiş olduğu başarıya kavuşacağına, istek ve isteklerinin gerçek olmasına, rüya sahibinin büyük kazançlar elde edeceği bir emek harcama içinde olacağına dalalet eder.  Rüyada Binaların Sallandığını Görmek Rüyada binaların sallandığını görmek, rüya sahibinin fena insanoğlu göreceğine yorumlanır. Ek olarak rüya sahibinin imanının ve maneviyatının zayıflamasına ve bunun neticesinde zor bir yaşam yaşamasına delalet eder. Rüyada binaların sallanmasını engelleyememek ise halkın günah işlemesine ve günahların artmasına, kıyamet alametlerinin olmasına ve oldukca sıkıntılı günlerin yaşanmasına ve ahiret yaşamı için hazır olmamaya işaret eder. Bazı yorumculara Rüyada binaların sallanması; rüya sahibinin hatalarının arkasından hak etmiş olduğu paraya, çabalarının neticesinde arzu etmiş olduğu hayra, başarısızlığın ardında ulaştığı şöhrete, güçlüklerin sonrasında hayal etmiş olduğu mala, kaybettikten sonrasında da hayal edilen kazanca işaret eder.  Rüyada binaların sallanması iyi mi fena mü?  Rüyada binaların sallandığını görmek, rüya sahibinin işle ve güçle arası iyi olmayan birini yola getireceğine yorumlanır. Böylece aile ilişkilerinin oldukca daha iyi bir duruma geleceği anlamını taşır. Rüya sahibinin data mevzusunda herhangi bir eksiğinin kalmayacağına, sözünün geçmiş olduğu bir evlilik yapacağına işaret eder. Bununla beraber rüya sahibinin dost yada akrabalarından biri ile oldukca hayırlı bir işe girişeceğine ve bu doğrultuda başarılarının sürekli olarak artacağına işaret eder. Rüyada binaların sallanması ek olarak rüya sahibinin hak yolundan ayrılmadan ve kul hakkı yemeden yaşamını sürdüreceğine dalalet eder. Bundan dolayı da rüya sahibinin arzularına kavuşarak mutlu olacağına yorumlanır. Bu rüyayı gören şahıs geçmişte yapmış olduğu hatalar sebebiyle pişmanlık yaşayacak, iş dünyasında oldukca yararlı ve kazanç getiren fırsatlara kavuşacaktır. Bunun neticesi olarak rüya sahibinin hak etmiş olduğu konuma ulaşacağına ve son aşama güzel işlerde başarı elde edeceğine dalalet eder. Rüyada binaların sallandığını görmenin anlamı nedir? Rüyada binaların sallandığını görmek hayatta zorluklar yaşayacağına ve akraba ya da dostlarından birinin rüya sahibinin probleminin çözümü için yardım edeceğine yorumlanır. Ek olarak rüya sahibinin eşi tarafınca oldukca sevileceği anlamını taşır. Rüya sahibinin uyarlama problemi yaşamış olduğu durumlarda bunun için dost yada arkadaşlarından yardım göreceğine, uzun süredir hayal etmiş olduğu ve hiçbir süre gerçekleştiremeyeceği düşüncesine kapıldığı şeylerin gerçekleşeceğine yorumlanır. Rüyada Zelzele Bulunduğunu Duymak Rüyada zelzele bulunduğunu duymak, rüya sahibinin bir arkadaşından asla ummadığı bir davranış göreceğine yorumlanır. Bu şahıs, rüya sahibinin oldukca güvenilmiş olduğu bir arkadaşı olabilir. Kim bilir bu şahıs rüya sahibinin arkadaşları içinde en oldukca itimat duyduğu şahıs olabilir. Fakat söz mevzusu şahıs, bu rüyayı gören kişinin tüm itimatını boşa çıkaracak ve rüya sahibini büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Rüyada zelzele bulunduğunu duymak rüya sahibinin itimat duyduğu arkadaşının yakın bir süre içinde yeni bir gönül ilişkisine başlayacağına yorumlanır. Bundan dolayı da rüya sahibi, arkadaşının bu şekilde bir ilişkiye başlamasına oldukca fazla sevinecektir. Fakat süre içinde rüya sahibinin itimat duyduğu arkadaşının sevgilisi kendisini bu rüyayı gören kişiyle kıyaslamaya başlayacağına yorumlanır.  Rüyada bir yerde zelzele bulunduğunu duymak iyi mi fena mü?  Rüya sahibinin, hasımlarının planlarını boşa çıkaracağına ve belaları başından def edeceğine ve bununla beraber kişinin hayatında güzel gelişmelerin olacağına yorumlanır. Rüyada bir yerde zelzele olması ve bun nedenle desteğe gitmek ise rüya sahibinin acıma sahibi ve yüce gönüllü bir insan olduğuna yorumlanır. Bunun bununla beraber rüya sahibinin dualarının kabul olmasına yorumlanır. Bir kısım rüya yorumcularına nazaran ise; rüyada zelzele bulunduğunu duymak, rüya sahibinin uzun devam eden çabalarının arkasından ummuş olduğu rahatlığa kavuşmasına işaret eder. Böylece çekmiş olduğu sıkıntıların meyvesini alarak hak etmiş olduğu başarıya, güçlük çekerek hasret duyduğu müjdeye, uzun devam eden bir bekleyişin arkasından kazanılmış olduğu onura, umduğunu kaybettikten sonrasında beklediği haysiyete haiz kavuşmak manasına gelir. Rüyada bir yerde zelzele bulunduğunu duymak neye çıkar?  Rüyada bir yerde zelzele bulunduğunu duymak, rüya sahibinin kendisini oldukca çaresiz hissedeceğine delalet eder. Bununla beraber büyük bir zorluğa niçin olacak bir işte ilerlemek anlamını taşır.  Rüyada bir yerde zelzele bulunduğunu duymak neye işaret eder?  Rüya sahibinin tüm aile fertlerinin alakadar edecek sorunların yaşanacağına, rüya sahibinin kardeşinden güzel ve hayırlı bir haber alacağına işaret eder. Bununla beraber rüya sahibinin doğa ötesi ile dinin inançlarla ilgili araştırmalar yaptığına ve sürekli olarak maneviyatının gelişmesine katkı sağlayacak kitaplar okuduğuna yorumlanır. Rüya sahibinin sevilen zatlarla arasının bozulacağına ve gereksinim duyduğunda lüzumlu olan desteğe kolaylıkla ulaşmasına yorumlanır. Rüya sahibinin aile ve iş yaşamında oldukca mutlu olacağına ve başarılarının artacağına delalet eder. Rüya sahibinin yakın bir arkadaşının vereceği destekle beraber tüm sorunların üstesinden geleceğine ve rüya sahibinin zenginliğe kavuşacağına işaret eder. Bunun bununla beraber rüya sahibinin çevresinden takdir göreceği işler başaracağına işaret eder. Rüyada Binaların Yıkıldığını Görmek Rüyada binaların yıkıldığını görmek, rüya sahibinin büyük bir afetle karşılaşacağı manasına gelir. Rüya sahibinin yaşamı mevcut olanın oldukca haricinde oldukca değişik bir yöne doğru gitmesine ve bununla beraber kişinin umarsızlık içinde kalacağına işaret eder.  İslami yoruma nazaran rüyada binaların yıkıldığını görmek, rüya sahibinin boğazına kadar günah içine batmış olduğuna delalet eder. Bu şahıs oldukca fazla sayıda insana kötülükte bulunmuştur. Bundan dolayı rüya sahibinin yapmış olduğu fena işlerin cezasını çekeceğine, bu kişinin başına çeşitli belalar geleceğine ve oldukca zor durumların üstesinden gelmek zorunda kalacağına yorumlanır. Binanın yıkıldığını görmek rüya sahibinin bir kaza atlatacağına ve ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalacağına işaret eder. Rüyada yıkılan binanın altında kalmak, rüya sahibinin telafisi olmayan bir kötülükle karşı karşıya kalacağına, rüya sahibinin tüm yaşamının değişime uğrayacağına, güçten düşmüş ve fukara bir kimse olacağına, iş yerini kapatarak batkı edeceğine yorumlanır. Bu doğrultuda şahıs tüm mallarını yitirecektir. Rüya sahibi yıkılan binanın altında kalıp sonrasında kurtulduğunu görürse, karşılaşacağı olayların etkisinden kurtularak tekrardan ayağa kalkacağı anlamına gelir. Bununla beraber rüya sahibinin borçlarını ödeyerek işinin başına geçeceğine işaret eder. Bu rüya bununla birlikte rüya sahibinin münzevi yaşamı sürdüreceğine, ruhsal olarak içine kapanık olan kişilerle görüşmek istemeyeceği bir hale geleceğine yorumlanır. Rüyada binanın yıkıldığını görmenin ruhsal tabiri, rüya sahibinin gerçek yaşamında başına kaza gelmesinden, zelzele ve dirimsel çekince arz eden kazalardan korkan kişilerin tedirgin halini simgelemektedir. Rüyasında binanın yıkıldığını gören kişiler genel olarak kendisini güvende ve emniyette hissetmezler. Bu kişiler kolay kolay birilerine itimat duyamazlar. Bu kişiler çevresindeki her insana şüpheyle yaklaşan ve daime sorgulayan bir karaktere haizdir. Rüyasında binanın yıkıldığının görülmesi bununla birlikte zelzele tehlikesi atlatmış durumda olan bireylerin bilinçaltından kaynaklı olabilmektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.