Noter {Nasıl} Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

En oldukca tercih edilen mesleklerden önde gelen noterlik mesleğine adım atmak isteyenlerin araştırmış olduğu konuların en başlangıcında, Noter {nasıl} olunur, ne kadar maaş alır? gelmektedir. Kanunların belirlediği yasal sınırlar içinde tüzel ya da hususi kişilerin işlemlerini icra eden ve belgelere yasal açıdan geçerlilik elde eden ve yasal statüsü olan, kamu görevlilerine noter denilmektedir.
Noterler, bir ekip hukuki anlaşmazlıkların önlenebilmesi için hukuki açıdan geçerliliği olan belgeleri hazırlamakta ve bu tarz şeyleri ilgili olan kişilere vermektedirler. Noterler kişiler tarafınca istenen işlemlerin devamlı hukuka ve yasalara uygun olmasına dikkat etmekte ve bu doğrultuda kişiler içinde oluşan anlaşmazlıkları yasal olarak önlemektedirler.
Noterler Ne İş Yapar?
Noterlik mesleğini yapmak isteyenlerin yanıtını en oldukca merak etmiş olduğu sorulardan bir diğeri de, Noterler ne iş yapar? sorusu olmaktadır. Noterler kanunların izin verdiği şekilde ve kanunda belirtildiği şekilde istenen faaliyetleri yerine getirmektedirler. Buna gore noterlerin iş kapsamları şu mevzularda olmaktadır;

Vasiyetname işleri
Emanet işleri
Tebligat işleri
Tespit işleri
Tescil işlemleri
Protesto işleri
İhbar ve ihtarname işleri ile tebliği
Örnek çıkartma
Defter onaylanması
Tespit raporu
Bildirge
İbraname ve fesihname
Borç senedi
Rehin senedi
Muvafakatname
Vakıf senedi
Tanıma senedi
Kira sözleşmesi
Şirket sözleşmesi
Zilyetlik devri sözleşmesi
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
Evlenme sözleşmesi
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
Kaydı yaşam ile irat bağlanması sözleşmesi
Menkul mallarda bağışlama sözleşmesi
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
Evlat edinme sözleşmesi
Sulhname
Temlik
Aile vakfı senedi
Yeddiemin senedi
Şahadetname
İfade raporu
Emanetleri gizleme raporu
Kura ve toplantı raporu
İmza sirküleri

Noter {Nasıl} Olunur?
Noter olmak isteyenler tarafınca cevabı en oldukca araştırılan sorulardan bir diğeri de, Noter {nasıl} olunur? Sorusu olmaktadır. Noter olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 4 senelik eğitim veren Hukuk Fakültesinde mezun olması şarttır. İkinci lüzumlu olan şart ise kişilerin Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca verilen noterlik belgelerine haiz olmaları lazımdır. Bununla beraber noter açabilmek için kanunlarla belirlenmiş olan, açılacak bölgedeki noter sayısına da uygun olunması gerekmektedir. Bu şartları yerine getirenler noter açabilmektedirler.
Noter Olma Şartları
Noterlik mesleğini yerine getirmek için noter olma şartları da ehemmiyet taşımaktadır. Bu şartlar ise şunlar olmaktadır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Hukuk Fakültesinden başarı ile mezun olmak
23 yaşından minik, 50 yaşından büyük olmamak
Herhangi bir yüz kızartıcı kabahat işlememiş olmak
Adli sicil kaydı temiz olmak
Noterlik mesleğine zarar verici tutum ve davranışları sergilememiş olmak
Kanunen olmak suretiyle hâkimlik, savcılık, avukatlık, memurluk ya da noterlikten men edilmemiş olmak
Akıl sağlığı yerinde olmak
Noterlik haricinde herhangi başka bir iş sahibi olmamak

Bu şartları elde eden noter adayları Hakkaniyet Bakanlığına müracaat yaparak, noter olmak için ilk adımı atabilmektedirler.
Noter Maaşları
Noterlikte kazançlar meydana getirilen işlerden alınan paylara gore belirlenmekte olup, bu doğrultuda noterlerin aylık kazançları yaptıkları işlere gore olmaktadır. Buna bağlı olarak en iyi kazanan bir noterin aylık kazancı 70,000 TL kadar olabilmektedir. İşlem kapasitelerine gore belirlenen bu kazançları etkileyen bir öteki unsurda, noterliğin açıldığı bölgenin işlek bir yerde olup, olmamasıdır. İnsan akışının fazla olduğu bölgelerde oluşturulan noterler, devamlı daha yüksek kazançlar elde edebilmektedirler. Bu yüzden noterlik açılacak bölgelerin merkezi bölgeler olmasına dikkat etmek büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.