Mahrem Ne Demek? (Correct answer)

Contents1 Mahrem kişiler kimlerdir?2 Mahrem bölge ne demek?3 Mahrem ve namahrem kimlerdir?4 Mahremiyet nedir özetlemek gerekirse anlamı?5 Hanım kadının avret yerini görmesi günah mi?6 Dayı Yegen haram mi?7 Erkekler ne vakit nâmahrem olur?8 Adamın mahrem yeri neresidir?9 Kocanın adam kardeşi nâmahrem mi?10 Kadının mahrem yerlerini kimler görebilir?11 Mahrem TDK ne demek?12 Mahremiyet nedir?13 Mahremiyet nedir temel dini bilgiler?14 Mahremiyet nedir örnek?
Mahrem kişiler kimlerdir?
Bu kimseler şunlardır:

Bir başkasıyla evli bayanlar.
Gayrimüslim erkekler.
Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar (Ehl-i kitap) haricindeki bayanlar.
Eşin kızkardeşleri.
Eşin kardeşlerinin evlatları (evlilik bağıyla edinilen yeğenler)
Eşin teyze ve halaları

Mahrem bölge ne demek?
Mahrem, kişisel yada hususi bölgeler, moda ve kültürel normlar gereği, kamusal alanlarda ve geleneksel ortamlarda geleneksel olarak giysilerle örtülmüş insan vücudundaki bir yerdir. Bazı kültürlerde, bu bölgelerin açığa çıkarılması dini bir kabahat olarak görülür.
Mahrem ve namahrem kimlerdir?
Mahrem: Haram olan, kısaca bir kadının evlenmesi dinen caiz olmayan akrabalar anlama gelir. Nâmahrem: Haram olmayan, kısaca bir kadının evlenmesinde; dinen bir sakınca olmayan adam anlama gelir. Bu adamların kimler olduğu her iki âyette de bildirilmiştir.

Mahremiyet nedir özetlemek gerekirse anlamı?
Mahrem kelimesi Arapça “haram” kelimesinden türemiştir ve “yasak, yapılması yasaklanmış olan, hususi alana ilişik olan, tabu, mukaddes” şeklinde anlamlara gelir. Bilgisayar dilinde mahremiyet “kişisel gizlilik” olarak tanımlanır. Din kültüründe ise gene “gizlilik, hususi yaşamın gizli saklı tutulması” anlamlarını karşılamaktadır.
Hanım kadının avret yerini görmesi günah mi?
Adamın yabancı hanımda avret yerine bakması günah olduğu şeklinde adam adamın ya da hanım kadının avret yerlerini görmesi de haramdır. Kadının hanım için avret yöresel sınırları da bu şekildedir. Kadının yabancı adam için avret yöresel ise, el ve yüz hariç tüm bedenidir.
You might be interested:  Akut Ne Demek?Dayı Yegen haram mi?
“Dinimizde, kuzen olarak vasıflandırılan, amca, dayı, hala ve teyze çocuğuyla evlenmesi caiz görülmüş fakat o kadar da tavsiye edilmiş de değil. Şahıs kendi yeğeniyle, halasıyla, teyzesiyle, dayısıyla hiçbir şekilde evlenemez. İslam dininde bunlar kesinlikle haram kılınmıştır.
Erkekler ne vakit nâmahrem olur?
Hemen sonra on yaşına kadar yalnız ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile uyluklar avret kabul edilir. Evlatların on yaşından sonrasında adam olsun kız olsun, avret bölgeleri, namazda ve namaz haricinde, erginlik çağına ulaşmış kimselerin avret yeri şeklinde sayılır.” [İbn Abidîn, Reddü’l-Muhtâr, Mısır, (t.y), I/378].
Adamın mahrem yeri neresidir?
Hanefi mezhebine nazaran Setr-i Avret erkekler için göbek ile diz kapakları arası (göbek hariç diz kapakları dahil) hanım için ise eller, ayaklar ve yüz hariç tüm vücut Setr-i Avret bölgeleri sayılmaktadır. Şafi ve Hambeli mezheplerinde erkekler için göbekle diz kapakları arası avret bölgesi kabul edilmektedir.
Kocanın adam kardeşi nâmahrem mi?
Sözgelişi hala kızları, amca kızları, teyze kızları, dayı kızları, amca hanımı, dayı hanımı, baldız, hanımın teyzesi, hanımın halası vs. bayanlar adama namahremdir. Hanım için aynı sınıfların erkekleri namahremdir. Bunlara kocasının adam kardeşleri, yeğenleri, amcaları ve dayıları ve oğulları da eklenmiş olur.
Kadının mahrem yerlerini kimler görebilir?
Müslüman bayanların Müslüman olmayan hanımefendilere nazaran avreti, yabancı erkeklere karşı olan avreti gibidir. Hanımefendilerin saç-baş, kulak, boyun, kol ve incikler şeklinde vücut kısımlarının, mahremleri olan erkekler tarafınca görülmesinde bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâiü’s- sanâi’, V, 121).
Mahrem TDK ne demek?
Mahrem sözcüğünün TDK ‘ya nazaran üç değişik anlamı bulunmaktadır. Birinci anlam; yakın akraba olması sebebiyle nikâh düşmeyen şahıs. İkinci anlam; başkalarının duymaması, öğrenmemesi ihtiyaç duyulan, gizli saklı olan şey. Üçüncü anlam olarak ise sırdaş anlama gelir.
You might be interested:  Ortodonti Ne Demek?(Muhteşem yanıt)Mahremiyet nedir?
Mahremiyet Terimi Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde ise “ mahremiyet ” için gizlilik, “ mahrem ” için “yakın akrabadan olduğundan nikâh düşmeyen (kimse)”, “başkalarına söylenmeyen, gizli saklı” ve “sırdaş” tanımları yapılmaktadır. Mahremiyet ise özünde “yasak olma”, “yasaklama” ve “sınır koyma” anlamlarını barındırmaktadır.
Mahremiyet nedir temel dini bilgiler?
Mahremiyet, şahısların, öteki insanların öğrenmelerini istemedikleri hususi hâllerine denir. Mahremiyetin ihlali, izni ve rızaları olmadan insanların hususi yaşamlarına girmek, hususi informasyon ve belgelerine ulaşmak, gizli saklı konuşmalarını dinlemek anlama gelir.
Mahremiyet nedir örnek?
TDK’ya nazaran mahremiyet kelimesinin ilk anlamı, bir kişiye ya da topluluğa mahsus olan informasyon ve özelliktir. Bu kelime hem de gizlilik manasına da gelir. Örnek Cümle: Hepimiz başkalarının mahremiyet hakkına saygı duymalı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.