Kan vermek orucu bozar mı?

Sıhhatli bir yaşam için belli aralıklarla kan vermek gerekiyor. Sadece Ramazan ayının gelmesiyle birliktte akıllarda ortak bir sual var: Kan veren kişinin orucu sakatlanır mı? Kan vermek orucu bozar mı? Alimler bu mevzuda ne düşünüyor? İşte oruç tutanların kesinlikle bilmesi ihtiyaç duyulan bu probleminin yanıtı…Oruç tutanlar için kan almak ve kan vermek durumu değişik olarak yorumlanmıştır. Diyanet, bu iki değişik durum için şu fetvayı kendi web sitesinde yayınlamıştır: Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, besin alma kapsamına girmiş olduğu için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine bakılırsa Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte taraftan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).Bu iki hadisi beraber değerlendiren bilginlerin bir çok, birinci hadisi “Hacamat icra eden kişinin, kanı hususi alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.