İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İşsizlik maaşı başvurusu {nasıl} yapılır?

İşsizlik maaşı alacak vatandaşlar merakla mevzunun detaylarını araştırırken ilk olarak bu işlemlerin hangi kurumda yapılacağı araştırılıyor. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR tarafınca alınmaktadır.İşsizlik maaşı başvurularını yapmanız ihtiyaç duyulan kurum İŞKUR. İşsizlik maaşı sigortalı işi olmayanlara 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işi olmayan kaldıkları dönem için gene kanunda belirtilen süre ve oranda meydana getirilen ödemedir.İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma KoşullarıKendi talep ve kusuru haricinde işi olmayan kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine doğal olarak olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde minimum 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN İşsizlik Ödeneğine BaşvuruHizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Müracaat, İŞKUR birimine şahsen gelmiş olarak yada elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler haricinde 30 gün içinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta yada güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafınca müracaat yapılması imkanı bulunmamaktadır.Son 120 günde kesinti sayılmayan haller Hizmet akitleri kendi talep ve kusuru haricinde biten sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,Hastalık, Parasız izin/aylıksız izin Disiplin cezası Gözaltına alınma, Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, Kısmi istihdam, Işbırakımı, Işkapatım, Genel yaşamı etkileyen vakalar, Ekonomik kriz, Organik afet, Fesih tarihinde çalışmamış Ev hizmetlerinde 30 günden azca emek harcama Kısa emek harcama ödeneği Yarım emek harcama ödeneğinedenleriyle hizmet akdi devam etmekle beraber prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.Bununla beraber, 18.01.2019 zamanı ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve noksan gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetlerİşsizlik ÖdeneğiGenel Sıhhat Sigortası Primleri Yeni bir iş bulma Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimiİşsizlik Ödeneğinin SüresiKanunda yer edinen öteki şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi olmayanlara 300 gün,süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.İşsizlik Ödeneği Miktarı Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük averaj brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye doğal olarak tutulmaz.İşsizlik Ödeneğinden Meydana getirilen Kesintilerİşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye doğal olarak değildir, nafaka borçları haricinde haciz ve başkasına devredilemez.İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesiİşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanı yetkilidir.Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile beraber her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş senelik dönemde başvuran sigortalı işi olmayanlara hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz mevzusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Hallerİşsizlik ödeneği almakta iken;İŞKUR tarafınca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalışmış oldukları işin ücret ve emek harcama koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin, Emek harcama yaşamını araştırma ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce yada kamu idarelerinin denetim elemanları tarafınca meydana getirilen denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği almış olduğu dönemde kayıt dışı olarak çalmış olduğu tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri yeniden başlatılmamak suretiyle kesilmektedir.İşsizlik ödeneği almış olduğu süre içinde herhangi bir toplumsal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” nedeni öne sürülerek yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir. İŞKUR tarafınca tavsiye edilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir niçin göstermeden reddeden yada kabul etmesine rağmen devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafınca meydana getirilen çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen data ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Sadece, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere tekrardan başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği zamanı geçememektedir.Sıhhat Hizmetinden Yararlanmaİşsizlik ödeneği alanlar genel sıhhat sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına bir tek genel sıhhat sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sıhhat sigortalısı kapsamında sıhhat hizmetlerinden yararlanabilmektedir.İlgililer adına bir tek genel sıhhat sigortası primleri yatırılmış olduğu için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenlerİşsizlik ödeneği alınan süre içinde;ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir toplumsal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sıhhat kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması yada mahkeme kararıyla işe iade edilmesi, hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine yada Alo170’e bildirilmelidir.İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik yada yanlışlık sebebiyle meydana getirilen fazla ödemeleri yasal faizi ile beraber ödemek zorundadır.İşsizlik Ödeneği Tekrardan Başlatma DurumuÖdenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan yeniden işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için lüzumlu olan şartları yerine getiremeden tekrardan işi olmayan kalınması halinde daha evvel hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle tekrardan işi olmayan kalınması halinde ise bir tek bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.