İhbar süresine uymadan işten ayrılmanın cezası nedir?

Hem işveren açısından hem de çalışan açısından suç duyurusu süresinin karşılıklı olarak doldurulması zorunludur. Eğer çalışan suç duyurusu süresi dolmadan işten ayrılmak istiyorsa bu durumda suç duyurusu tazminatını ödemek zorundadır.İhbar tazminatı hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren bir borçtur. Her iki tarafta suç duyurusu süresine uymadığı takdirde bu günlerin ücretini karşı tarafa ödemekle mesuldür. Peki suç duyurusu tazminatını çalışanın ödemesi ihtiyaç duyulan durumlarda bu ücret işçinin alacağından kesilebilir mi? İŞVEREN ÇALIŞANIN MAAŞINDAN İHBAR TAZMİNATINI KESEBİLİR Mİ?İş Kanununun 17. maddesine gore meydana getirilen bir fesih söz mevzusu olduğunda, taraflar iş akdini haklı bir niçin olmadan sona erdiriyorsa, bu durumu karşı tarafa belirli bir süre evvel bildirmek zorundadır. Yasada yazan süreyi beklemeden iş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa suç duyurusu tazminatı ödemek zorundadır.Borçlar Kanunun 407. maddesi; “İşverenin, işçiden alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, yalnız işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla durağan(durgun) bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceğini” anlatmaktadır. Buna gore işveren suç duyurusu tazminatı alacağı durumlarda bunu işçinin maaşından kesemez. İşveren iş sözleşmesine bu şekilde bir yargı koymuş olsa bile, bu tür bir antak kalma da geçersiz kabul edilir. İşverenin bu kesintiyi yapabilmesinin tek yolu, işçinin yazılı onayını almasıdır.İHBAR TAZİMANI NASIL HESAPLANIR?İş Kanunu’nun 13. maddesine gore işçi yada işveren, hizmet sözleşmesini aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan işini sona erdirirse, bildirim sürelerine ilişkin ücret miktarını suç duyurusu tazminatı olarak ödemek zorundadır. İhbar tazminatı, işçinin kaç yıl çalıştığına bakılarak hesaplanır kısaca hizmet yılı esas alınır. İş Kanunu’na gore suç duyurusu tazminat hesabında esas alınacak süre şeması şu şekilde açıklanmıştır.– 6 aydan azca çalışanlar için 2 hafta – 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta – 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta – 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 haftaİhbar süresi tespit edildikten sonrasında bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üstünden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.Mesela son 30 günlük brüt maaşı 2.000 TL olan ve 6 yıl çalışan bir işçiye:8 haftalık brüt tutarı kadar suç duyurusu tazminatı ödenmelidir, 2.000 / 30 gün = 66,6 TL günlük, 66,6 x 7 gün = 466,2 TL haftalık, 8 hafta x 466,2 = 3.729,6 TL Brüt İhbar Tazminatı Gelir vergisi: 3.729,6 x %15 = 559,44 TL, Damga vergisi: 3.729,6 x %0.66 = 24,6 TL, 3.729,6 – (559,44 + 24,6) = 3.145,56 TL net suç duyurusu tazminatı ödenir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.