Erken Müdahalede İnterdisipliner Model

Erken müdahale: evlatların gelişimindeki risk ya da gecikmeleri önlemek amacıyla meydana getirilen uygulamalardır. Erken müdahale: evlatların gelişimindeki risk ya da gecikmeleri önlemek amacıyla meydana getirilen uygulamalardır.

Erken Müdahale Nedir?

Gelişimde eleştiri dönemlere odaklanarak, gelişmenin en süratli olduğu ilk üç ve beş yılda, çocuğa yoğun uyaranlar sunup ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirgemek ya da ortaya çıkmış olan gecikmeleri minimize etmek amaçlanmaktadır.

Erken Müdahale Kimlere Uygulanmaktadır?

Evlatların gelişme ve gelişimleri değerlendirilirken pek oldukça yöntem kullanılmaktadır. Evlatların büyümeleri değerlendirilirken belli aylarda belli kiloya ve boy uzunluğuna ulaşıp ulaşmadıklarına bakılmakta, gelişimleri değerlendirilirken belli aylarda belli becerileri kazanıp kazanmadıklarına bakılmaktadır. Gelişme eğrileri, boy kilo ölçümleri, gelişim değerlendirme testleri, ölçüm testler vb. Doğum öncesi ve doğum sonrası meydana getirilen ölçümler ve uygulanan bu testler, çocuğun gelişme ve gelişmesi ile ilgili uzmanlara ve ailelere ipuçları vermektedir.

Çocuk gelişiminde eleştiri dönemler vardır. Bu dönemlerde bebeklerden bazı becerileri sergilemeleri beklenmektedir. Mesela yedi-sekiz ayını doldurmuş bir bebekten desteksiz oturması, on iki-on sekiz ayını dolduran bebekten bağımsız adım atması, yirmi dört aylık bir bebekten iki kelimeli kolay cümleler kurması (anne bak, baba gel şeklinde) beklenmektedir. Çeşitli sebeplerden dolayı kimi bebekler onlardan beklenen becerileri sergilemekte gecikebilmektedir.

Erken müdahale hizmetleri sunulması ihtiyaç duyulan çocuklar içinde doğumsal bir ekip anomalisi olan bebekler, prematüreler, düşük doğum ağırlıklı bebekler, hususi gereksinimi olan bebek ve çocuklar, kronolojik yaşına bakılırsa gelişimi atipik seyreden bebek ve çocuklar, kaynakları ve imkanları yetersiz olan aileye haiz çocuklar, dikkatsizlik ve istismara maruz kalmış olan bebekler yer almıştır.

Erken Müdahale Hizmetlerini Kimler Sunmaktadır?

Erken müdahale hizmetlerini çocuğun ihtiyacına bakılırsa ilgili alan uzmanları sunmaktadır. Bu kapsamda çocuk gelişim uzmanları, hususi eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, ergoterapistler, psikologlar, odyologlar, çocuk doktorları, dil ve konuşma terapistleri ve ilgili meslek elemanları yer almıştır.

Meslek elemanlarının yanı sıra aileler de erken müdahale hizmetlerinin en mühim katılımcılarıdır. Şu sebeple çocuğun vaktinin bir çok naturel çevresinde şu demek oluyor ki ev içinde ve ailesi ile beraber geçmektedir. Bu sebeple uzmanlar ve çocuğun gelişimine katkı sunan öteki meslek elemanları ile ailenin iş birliği içinde olması erken müdahale hizmetlerinde oldukça önemlidir.

Erken Müdahale Programları Nerede Uygulanmaktadır?

Çocuğun ve ailenin ihtiyacına, içinde bulunmuş olduğu koşullara bakılırsa bu hizmetin uygulama alanı değişim göstermektedir.

Erken müdahale hizmetleri, yüksek riskli, yoğun bakım ünitelerinde destek alan yeni doğanlara ve ailelerine hastanede tabanlı olarak sunulabilirken, ailenin bilgilendirilmesi ve model olma kanalıyla çocuğun gelişiminin takip edilmesi amacıyla ev tabanlı olarak yürütülebilmektedir. Hususi gereksinimi olup bir eğitim ya da sıhhat kurumuna devam eden ufaklıklara kurum tabanlı hizmet sunulabilmektedir. Bunların yanı sıra kimi evlatların daha yoğun ve karma bir erken müdahale hizmetlerine ihtiyacı olabilir. Bu durumda birleştirilmiş (ev ve kurum) tabanlı erken müdahale hizmetleri sunulabilmektedir.

Bebeğinizle ilgili gereksinim duyduğunuz erken müdahale hizmetleri ile ilgili data almak için tıklayınız.

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.