Doğum borçlanması nedir, doğum borçlanması {nasıl} yapılır?

İlk kez 5510 sayılı Kanuna bakılırsa hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya süregelen sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna doğal olarak sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa doğal olarak olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının son olarak çalışmasının/hizmetinin geçmiş olduğu toplumsal güvenlik il müdürlüğüne/toplumsal güvenlik merkezine başvurarak, Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları yada hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.Doğum borçlanması talebinde bulunan hanım sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır. Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?Doğumdan ilkin, – Hizmet akdine doğal olarak emek vermesi bulunan hanım sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ), – Kendi nam ve hesabına bağımsız emek verme kapsamında sigortalı sayılan hanım sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b), – Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan hanım sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri,talepte bulunabilirler.Doğum borçlanmasının koşulları nedir?Sigortalı kadının doğum sebebiyle çalışamadığı iki senelik süreyi borçlanabilmesi için; – Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/gerçekleşme etmiş olması, – Kendi nam ve hesabına bağımsız emek verme kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/gerçekleşme etmiş olması, -Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması, – Hanım sigortalının doğumdan ilkin çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi, – Doğumdan sonrasında adına prim ödenmemesi, – Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.Borçlanma süreleri– Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar emek vermesi halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile beraber toplam iki senelik süre borçlanılabilir. – Hanım sigortalılar doğum sebebiyle çalışamadıkları en fazla üç kez olmak suretiyle ikişer senelik sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla karşılık etmektedir.) borçlanabilir. – Doğum borçlanması talebinde bulunan hanım sigortalıların doğum yapmış olduğu tarihten sonrasında adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki senelik süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır. – Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat geçmişine kadar olan süreler borçlanılabilir. – İlk doğumunu yaptıktan sonrasında iki yıl dolmadan ikinci doğumunu icra eden hanım sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki senelik sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.