Dürzü Ne Demek? Dürzü Nedir?

durzu ne demek durzu nedir 6299cec5b362c
Dürzü ne demek? Dürzü nedir? Arapça kökenli dürzü kelimesi Türkçede ağır bir hakaret sıfatı olarak kullanılır. Sövgü olarak da vasıflandırılan dürzü kelimesi kabul edilemeyecek, terbiye dışı eylemler de bulunan kimseler için kullanılır. Bu kelimeye “dürzülük yapma“, “ulan dürzü” şeklinde ses... Read more

Hacet ne demek? Hacet Nedir?

Hacet ne demek? Hacet nedir? Arapça kökenli hacet kelimesi Türkçede lüzumlu olma, lüzumlu olma şeklinde anlamlara karşılık gelir. Bu kelimeye daha oldukca “ne hacet?” şeklinde rastlamak mümkündür. Bu sual; “ne gereği var? Ne lüzumu var?” şeklinde anlamlar taşımaktadır. Günümüz Türkçesinde... Read more

İbne Ne Demek?

İbne ne demek? Arapça kökenli ibne kelimesi Türkçede edilgen eş cinsel fert, eşcinsel anlamlarında kullanılır. İbne kelimesi Türkçede kaba, argo bir hakaret sıfatı olarak da kullanılır. Hakaret sıfatı olarak ibne kelimesi döneklik, tutarsızlık şeklinde anlamlar ihtiva eder. Yaşadığımız ataerkil cemiyet... Read more

Muvazzaf Ne Demek? Muvazzaf Nedir?

Muvazzaf ne demek? Muvazzaf nedir? Arapça kökenli muvazzaf kelimesi Türkçede orduda devamlı vazife icra eden subay, astsubay ve er anlamına karşılık gelir. Geçici bir dönem için askerde bulunan askerlere muvazzaf denmez. Ek olarak muvazzaf kelimesi görevli, görevli, vazifeli şeklinde manalara... Read more

İntibak Ne Demek? İntibak Nedir?

İntibak ne demek? İntibak nedir? Arapça kökenli intibak kelimesi Türkçede uyum, birlik, ,ortaklaşma, ısınma, ölçüsel olarak iki şeyin birbirini tutması benzer biçimde anlamlara karşılık gelir. Bu kelime daha fazlaca uyum sağlama, uyum sağlama süreci olarak kullanılır. Mesela; Askerliğin ilk bir... Read more

Üryan Ne Demek? Üryan Nedir?

Üryan ne demek? Üryan nedir? Arapça kökenli üryan kelimesi Türkçede çıplak anlamına karşılık gelir. “Anadan üryan” şeklinde fazlaca malum bir söz kalıbı vardır. Bu ifade çırılçıplak anlamına gelir. Çıplak dendiğinde akla ilk gelen şey kıyafetsiz bir insandır. Çıplak kelimesinin birinci... Read more